Több, mint 12 éve veszünk részt a Tempus Közalapítvány Comenius programjában, amely lehetőséget teremt  az iskoláknak, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki és anyagi hátteret biztosít az együttműködésre és az utazásokra.

 

Idén, 2012-ben, először fordult elő, hogy két pályázatot nyújtottunk be és mind a kettőt meg is nyertük.

A nyelvi projektben a törökországi Adana egyik általános iskolájával dolgozunk együtt. A közös munka címe: „PAST and REPAST" (Tasty bites through Turkish-Hungarian history and culture). Ez az ígéretes cím („MÚLT és LAKOMA - finom falatok a török és a magyar történelmen és kultúrán keresztül”) közös múltunk (kevésbé véres :) eseményeit hivatott megismertetni a gyerekekkel olyan ételeken keresztül, amelyeket akár egymástól vettünk át, akár jellemző az adott országban. Olyan hírességeket is keresünk, akik a másik országban tevékenykedtek és szereztek elismerést maguknak. Két gyerekcsoport működik együtt, elutaznak egymáshoz és minimum 10 napot töltenek a befogadó családoknál.

 

Az iskolák közötti együttműködés egy lengyel, egy román, egy portugál és a mi iskolánk között jött létre. Itt a vállalkozói kompetencia fejlesztése a téma, címe: Let's try BUSINESS! = „Let's try to Build Up a Successful, Innovative and New Educational Style for our Students!” (mozaikszó, talán úgy lehet lefordítani, hogy „Próbáljunk meg kialakítani egy sikeres, innovatív és új oktatási módszert tanulóink számára”), vagyis próbáljuk meg felkészíteni őket jobban   a felnőtt életre. Ebben a programban a tanárok és a diákok közösen vesznek részt az iskolalátogatásokban és közösen dolgoznak az adott témában.

 

                                                                                                                                            Járó Ildikó, koordinátor